رونمایی از اتفاقی نوین و ویژه کارآفرینی در حوزه علوم کشاورزی کشور

جلسه پنجم از دومین دوره بزرگترین سلسله وبینارهای تخصصی با موضوع کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی، زمان برگزاری (سه شنبه ۱۲ مردادماه ساعت ۱۸ الی ۲۱)