فراخوان جذب ایده‌های برتر در حوزه کشت بافت گیاهی

مرکز رشد زیست‌فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری با مشارکت شتابدهنده ژاتاک، فراخوان جذب ایده‌های برتر در حوزه کشت بافت گیاهی را باهدف ترغیب و هدایت ایده‌های نو و خلاقانه‌ی صاحب‌نظران، کارشناسان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به خلق طرح‌های کاربردی در بخش‌های مختلف این حوزه، بر پایه همفکری و مشارکت متخصصان، و همچنین حمایت، تقدیر و تجلیل از ایده‌های خلاق برگزار می‌نماید.