فلــوچــارت

ارایه ایده/طرح باید بصورت کاملا کلی و فاقد هر گونه اطلاعات محرمانه باشد. شتابدهنده ژاتاک مسولیتی در این خصوص قبول نمی کند.
فرآیند شتابدهی در شتابدهنده ژاتاک بصورت کامل

1- جهت پیوستن به فرآیند شتابدهی، ابتدا فرم درخواست را تکمیل نمایید. صاحبان ایده و بنیان گذاران استارت¬آپ ها می توانند از طریق سایت، فرم پذیرش را پر کرده و در شتابدهنده ژاتاک ثبت نام نمایند. پس بررسی های اولیه توسط تیم متخصصین تعدادی از ایده ها که شرایط قابل قبول و مناسبی دارند، پس از مصاحبه حضوری، در شتابدهنده ژاتاک پذیرفته شده و وارد دوره پیش شتابدهی می شوند.
2- در این دوره شتابدهنده مفاهیم ابتدایی کسب و کار را به استارت¬آپ ها آموزش می دهد و به آنها کمک می کند اهدافشان را به طور مشخص تثبیت کنند. همچنین در راستای اهداف افراد همسو را به هم معرفی کرده و اعضای متخصص تشکیل تیم های مستقل می دهند. در این مرحله میزان سهام شتابدهنده از استارت اپ و حمایت مالی و بازه زمانی تعیین می شود.
3- استارت¬آپ هایی که به خوبی از پس برنامه ریزی های مربوط به استارت¬آپ خود برآمدند، با صلاحدید تیم شتابدهنده وارد دوره شتاب می شوند. در این دوره در بازه زمانی مشخصی هدف گذاری برای تیم ها انجام می شود و با مشاوره منتورها و حمایت شتابدهنده ژاتاک محصول یا خدمت تولید می گردد.
4- با آماده شدن استارت¬آپ و رسیدن آن به انتهای دوره شتاب، استارت¬‌آپ ها در روز ارائه نهایی یا Demo Day ، محصول یا خدمت خود را معرفی می کنند.